Werkgevers

U kunt Werk & Regie inschakelen wanneer u bijvoorbeeld wordt geconfronteerd met:

  • een hoog ziekteverzuim als gevolg van psychische klachten;
  • conflicten waar u geen raad meer mee weet;
  • loopbaanvragen;
  • een coachingsvraag om een medewerker of manager beter in zijn functie tot zijn recht te laten komen.

Werk & Regie is in staat om uw opdrachten via een kort traject tegen relatief lage kosten uit te voeren. Verder wordt het ziekteverzuim verminderd en is Werk & Regie er op gericht om:

  • zieke medewerkers na een korte begeleiding te laten reïntegreren;
  • bij mediation de onderlinge relaties te verbeteren en af te spreken op welke wijze het werk hervat wordt;
  • een medewerker door coaching geschikt te maken voor de functie;
  • helderheid te geven over een verdere loopbaan van de medewerker binnen of buiten uw bedrijf;
  • u te voorzien van heldere praktisch toepasbare adviezen.

Kwaliteit
Als u hulp zoekt van een psycholoog wilt u goed geholpen worden. Kwaliteit en specialisatie zijn hierbij van groot belang. De psycholoog van Werk & Regie is lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Bij Werk & Regie wordt de beroepscode van het NIP gehanteerd. Deze beroepscode geeft aanwijzingen voor de psycholoog, zoals de principes van integriteit, respect, verantwoordelijkheid, deskundigheid en waarborging van de privacy van de cliënt.
Bij mediation is de kwaliteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid van belang. De mediator van Werk & Regie werkt volgens de richtlijnen van MfN (Mediationfederatie Nederland).

Kosten
Schakelt u Werk & Regie in dan wordt u vooraf geïnformeerd over de kosten van de dienstverlening.

De kosten voor de psychologische begeleiding kunnen niet worden gedeclareerd bij de (zorg)verzekering.

Plaats van dienstverlening
Werk & Regie zal uw opdrachten uitvoeren binnen uw organisatie. Wanneer het niet wenselijk is dat een interventie binnen het bedrijf plaatsvindt, dan zal er gewerkt worden op de locatie van uw arbodienst.

T: 06-83674733     E: macel.heijboer@werkenregie.nl